Stok Stacja Narciarska - Wyciąg narciarski w Wiśle

BEZPIECZNY STOK

Zasady bezpieczeństwa Stok Stacja Narciarska – Covid  19

DBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ZDROWIE!

Nie ma na to lepszego sposobu, niż rześkie i czyste górskie powietrze! W tym sezonie jazda na nartach będzie trochę inna. Bazując na aktualnych wytycznych, przepisach i zaleceniach wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju na zimę 2020 / 2021, wprowadzamy dodatkowe procedury, które mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim turystom oraz  pracownikom.

Każdy z nas może w dużym stopniu przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym, dlatego prosimy o bezwzględne przestrzeganie poniższych środków zapobiegawczych:


Działania, które podjęliśmy, by wypoczynek na Stok Stacja Narciarska był bezpieczny:

 • Wyposażyliśmy pracowników stacji w środki ochrony indywidualnej – maseczki, rękawiczki,  oraz środki do dezynfekcji.
 • Na terenie stacji umieściliśmy ogólnodostępne, opisane i regularnie uzupełniane dozowniki z płynem dezynfekującym ( przy każdej  kasie, przy wejściu do karczmy, w karczmie, przy zewnętrznym stanowisku gastronomicznym).
 • Zastosowaliśmy separatory, które mają pomóc w utrzymaniu dystansu społecznego w kolejkach do kas, karczmy, oraz w kolejce do bramek na kolei.
 • Regularnie dezynfekujemy przestrzenie wspólne i najczęściej używane elementy wyposażenia (klamki, blaty, włączniki i uchwyty).
 • Przestrzegamy obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas pracy.
 • W zależności od warunków pogodowych systematycznie wietrzymy  pomieszczenia wchodzące w skład Stok Stacja Narciarska .
 • Zwiększyliśmy odległości między pracownikami stacji oraz wprowadziliśmy rozwiązania, które ograniczają ich kontakty – np. zmianowy tryb pracy oraz podział obiektu na kilka stref.
 • Przygotowaliśmy miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy infekcji
  (na terenie Hotelu Stok).
 • Na terenie stacji  znajdują się plakaty oraz naklejki z najważniejszymi  zasadami bezpieczeństwa oraz numerami telefonów alarmowych.
 • Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna : 22 25 00 115
 • Telefon alarmowy  : 999, 112
 • W środkach służących do przemieszczania się (tj. wyciąg, kolej, przenośnik taśmowy, itp.) nie występuje limit osób  w przypadku, gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji.
   JEDNAK ISTNIEJE BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA PRZEZ WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄCYCH Z WYCIĄGU.
 • Na terenie stacji można zakupić środki ochrony osobistej, takie jak  przyłbice i  maseczki do osłony ust i nosa.
 • Cyklicznie nadajemy komunikaty głosowe  na temat zasad bezpieczeństwa, które należy zachować na  terenie Stok Stacja Narciarska.
 • Uruchomiliśmy dodatkowe kasy do zakupu biletów na kolej linową, oraz kasę do zakupu biletów na Stok Saneczkowy
 • Zalecamy płatności bezgotówkowe we wszystkich punktach usługowych i  kasach biletowych na  terenie stacji narciarskiej.
 • Ograniczyliśmy maksymalną  liczbę  osób przebywających jednocześnie na Stoku Saneczkowym dla dzieci oraz  wprowadziliśmy  limit czasowy korzystania z atrakcji.   Szczegóły  dot zakupu biletów oraz godzin wejścia w linku: Stok Saneczkowy dla Dzieci
 • Zwrot kaucji za karnety odbywa się w recepcji Hotelu Stok****
 • PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO POLECEŃ OBSŁUGI W ZAKRESIE ZACHOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.
 • Obowiązuje dezynfekcja rąk przy  stanowiskach kasowych.  

GASTRONOMIA

Funkcjonowanie obiektów gastronomicznych na terenie stacji w całości uzależniamy od rozporządzeń właściwych Ministerstw oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 • Przestrzegamy obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji dłoni podczas pracy i Was również o to prosimy.
 • Wszystkim pracownikom punktów gastronomicznych zapewniamy środki ochrony indywidualnej – maseczki, rękawiczki  oraz środki do dezynfekcji.
 • W karczmie, przy stoisku zewnętrznym umieściliśmy i regularnie uzupełniane dozowniki z płynem dezynfekującym prosimy
  o dezynfekcję rąk.
 • W karczmie oraz stoisku przed karczmą wydajemy posiłki na wynos
 • Podczas stania w kolejkach do karczmy, w karczmie,  przed stoiskiem gastronomicznym na zewnątrz prosimy o zachowanie dystansu 1,5 m.
 • W karczmie podczas dokonywania zamówień i w oczekiwaniu na zamówienie może przebywać  max 5 osób.
 • Przed wejściem do karczmy na drzwiach  wprowadziliśmy sygnalizację określającą możliwość  wejścia i dokonania zakupu na wynos, kolor zielony – można wejść, kolor czerwony poczekaj przed wejściem.
 • PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO POLECEŃ OBSŁUGI W ZAKRESIE ZACHOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

CELEM WDRAŻANYCH PROCEDUR JEST:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (obsługi), gości / klientów stacji narciarskiej.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników / obsługi oraz gości / klientów.
 • Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
 • Ograniczenie występowania sytuacji mogących doprowadzić do transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Co zrobić  jeśli poczujesz się żle

 • Jeśli Twój stan zdrowia budzi wątpliwości bądź nie czujesz się najlepiej to prosimy o szczególne zachowanie ostrożności i w miarę możliwości
  o pozostanie w domu, tak by nie narażać siebie jak i innych osób.
 • Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych kraju, w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak wysoka gorączka, uporczywy kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, jak najszybciej skontaktuj się z Twoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem teleporady. Lekarz może zlecić Ci test na koronawirusa. Lista placówek, w których możesz uzyskać teleporadę znajdziesz na stronie www.pacjent.gov.pl. Jeśli Twój stan jest ciężki zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999 i uprzedź, że możesz mieć koronawirusa.

WYTYCZNE DLA BRANŻY

Treść wytycznych dla branży stoków narciarskich przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego znajduję się pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/stoki-narciarskie

Home Logo Hotelu Stok