Stok Stacja Narciarska - Wyciąg narciarski w Wiśle

Trasy

Stok Stacja Narciarska proponuje narciarzom 3 świetnie przygotowane trasy, które ratrakujemy, sztucznie naśnieżamy i oświetlamy po zmroku!

  • Trasa czerwona – 850 m dł. / 200 m różnicy poziomów
  • Trasa niebieska – 1000 m dł. / 200 m różnicy poziomów
  • Trasa zielona dla początkujących narciarzy i snowbordzistów, z wyciągiem orczykowym – 150 m dł. / 18 m różnicy poziomów / tzw. półka ćwiczebna

Home Logo Hotelu Stok